Dừa tắc là thức uống khải khát và hầu hết giới trẻ Sài Gòn đều chọn lựa trong những ngày nắng nóng, dù những ly dừa