Vấn đề tranh chấp về bản quyền xảy ra rất nhiều cho nên chúng tôi lập ra mục này để tránh những vấn đề tranh chấp không đáng có xảy ra.

1. Quy định chia sẻ bài viết

anvat4mien.com nắm giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết. Không được phép sử dụng nội dung  vào mục đích thương mại, lưu hành mà không được sự cho phép của chúng tôi.

Cho phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
Khi copy nguyên văn phải ghi rõ ràng nguồn bài viết từ web chúng tôi.

2. Bản quyền khác

Một số các ấn phẩm liên quan đến website như Banner, Logo, hình ảnh đều được sử dụng độc quyền từ chúng tôi.

Rất mong sự hợp tác và tuân thủ các quy tắc trên, bản quyền không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên rất mong sự tự nguyện, đôi bên cùng có lợi.